Beinumboerderijen
13  Potsmaat
 
anno 1417, toen Doesburgseweg 35. Gesloopt omstreeks 1975 door Doesburg. De plek is nu te vinden aan de Angerloseweg. Potsmaat was de directe buurman van de Veste en Molengaarde.
Potsmaat
Potsmaat: achterzijde en bijkeuken.  Foto:  Antje Boogman / fam. Basten.
Potsmaat
 
In dit luchtfoto van 2020 is de plek van de boerderij met een klein foto gemarkeerd.
Potsmaat
Boerderij Potsmaat op de kaart van 1965
Potsmaat
Boerderij Potsmaat 1963. Het was een van de belangrijkste boerderijen  in Beinum.  Foto: Antje Boogman
Potsmaat
 
Heelgras te koop bij de Potsmaast. graafschap-bode 17-6-1927
Potsmaat
Te koop: De HOFSTEDE, genaamd "DE POTSMAAT"  Graafschap-bode 25-2-1921
Potsmaat
 
De Potsmaat werd vaak verkocht.
Potsmaat
 
Bij Tiendgewassen moesten 10% van de opbrengst aan de verpachter afgedragen worden.
J. Oldenboom op de Potsmaat was de aanwijzer.  Graafschap-bode 29-6-1907
Potsmaat
Kaart van 1864. De omstreeks 1975 gesloopte boerderij Potsmaat was in 1864 al belangrijk en werd op de kaart ingetekend.
Potsmaat
 
In 1335 werd Postmaat al genoemd.
Dit krantartikel  is een bijdrage van Erik Brouwer.