Beinumboerderijen
29   Boland
anno 1829. Boerderij Boland , Breedestraat 111.  gesloopt 2-3-2021 met toestemming van Doesburg.
Boland
De Regiobode plaatst een artikel als afscheid van boerderij Boland op  31-3-2021.
Boerderij Boland, Breedestraat 111, foto van 2-3-2021. op 2 maart werd deze oudste boerderij anno 1863 van Beinum gesloopt met toestemming van Doesburg.    Foto: Frans Schildeman
Boland
De oude, originele gebinten zijn mooi te zien het woongedeelte.  Foto: Bestliving, januari 2019.
Boland
Dit schildje met "111 Fam. Boland"  was velen bekend. Foto: 21-7-2018 Hans Wipfler
Boland
Kaart van 1864. De in 2021 gesloopte boerderij Boland was in 1864  al  belangrijk en werd in de kaart ingetekend.