Beinumboerderijen

BINGERDENSWEG

De Bingerdenseweg van Bingerden tot aan de Oude Ijssel

Gemeentehuis. Bingerdenseweg 15. Plaatje omstreeks 1951. bijgedragen door Erik Brouwer.