Beinumboerderijen
Map van De Grote Pol van 1950 tot 2000
 
De Grote Pol
 
1977. Dit zijn moeilijke tijden voor de Beinumers.  Foto: Hans Wipfler
 
De Grote Pol
1977 carnaval optocht: de Beinumers willen graag terug naar Angerlo.       Foto: Hans Wipfler
 
De Gote Pol
Lluchtfoto van de Grote Pol : 1953 van Berend Hesselink