Beinumboerderijen
De Grote Pol tot  1900
 
De Grote Pol
 
De Grote Pol
 
In 1883 was de eigenaar Carel Brantsen van Wielbergen en Peter Brouwer van de Grote Pol tegen de komst van een steekfabriek in hun buurt. 
 
De Grote Pol 
 
In 1883 was Jhr. Carel M. Brantsen burgemeester  en kon dus makkelijker de bouw van de steenfabriek naast de Grote Pol tegenhouden.
 
De Grote Pol
 
In 1753 werden nog de namen hof te Beinum en de Pol tegelijk gebruikt.
 
De  Grote Pol
 
In 1600 werd is er een melding gemaakt van: "oostwert aan den hoff te Beinhem"          Bijdrage: van Erik Brouwer
 
De Grote Pol
In 1344 werd de naam hof te Beinum al vermeld in het archief van de Duitsche Orde in Dieren.