Beinumboerderijen
Huize Wielbergen
Huize Wielbergen had in 1951 als adres: Bingerdenseweg 11.