Beinumboerderijen
Monnikenhof
Het is mogelijk dat het adres in 1951 Bingerdenseweg 13 was. (Dit pand lag namelijk tussen nr. 11 van Wielbergen en nr. 15 van Groot Bingeren in.)