ил уурхайн төрлийн нэвтэрхий тользурвас үлдээгээрэй