багаж хэрэгслийн тоног төхөөрөмжийн технологийн үйлдвэрийн төрөл байршилзурвас үлдээгээрэй