нүүрс боловсруулахад хортой элементийг хэрхэн арилгахзурвас үлдээгээрэй