төвгүй нунтаглах машины мөчлөгийн хугацааны тооцоозурвас үлдээгээрэй