Латерит болон өөрчлөгдсөн латерит ашиглан хүнцэлийг уснаас зайлуулахзурвас үлдээгээрэй