төвөөс зугтах геметит салгах уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үнэ квзурвас үлдээгээрэй