зэсийн хүдрийн үйл явцын бүдүүвчээс зэс хэрхэн олборлохзурвас үлдээгээрэй