дуудлагын хяналт өгөгдөл олборлолт ашиглаж байгаа байгууллагазурвас үлдээгээрэй