Нигерийн уул уурхайн салбарын бүрэлдэхүүн хэсэг юу вэзурвас үлдээгээрэй