токарийн тээрэмдэхийг сайжруулахзурвас үлдээгээрэй