сүвэрхэг чанарыг уул уурхайн инженерчлэлд хэрэглэхзурвас үлдээгээрэй