хоёрдогч бутлуурын торгуулийг багасгахзурвас үлдээгээрэй