элсэн чулуун нуранги Беркийн арын хашаанд ургамал ургаж байназурвас үлдээгээрэй