эргэлтийн бутлуур ба эрүүг харьцуулж харьцуулахзурвас үлдээгээрэй