хэвтээ нүүрсээр ажилладаг уурын зуухзурвас үлдээгээрэй