hgy 1500 инженерийн судалгааны өрөмдлөгийн төхөөрөмж цамхагтай зарназурвас үлдээгээрэй