энгэрийн тэмдэг хийх машин ба лондон улсын эмблемзурвас үлдээгээрэй