нүүрс бэлтгэх тоног төхөөрөмжийг хаана сурталчлахзурвас үлдээгээрэй