шоо метр бетонд хэдэн уут цемент байназурвас үлдээгээрэй