нүүрсээр ажилладаг эргэлтийн шингэн давхаргын шаталтын зуухзурвас үлдээгээрэй